Nasza Kadra

     Żłobki należące do Stowarzyszenia Niepublicznych Żłobków Wrocławskich, posiadają wykwalifikowane kadry specjalistów. Zatrudniamy najlepszych pedagogów, psychologów, położne i pielęgniarki. W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, każdy z opiekunów przechodzi przez szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Organizowane są systematycznie i prowadzone przez ratowników medycznych we wszystkich naszych placówkach.

    Edukacja i kształcenie artystyczne są bardzo ważne w rozwoju dzieci do lat 3. W  każdym ze żłobków codziennie odbywają się zajęcia, mające na celu wspieranie najmłodszych w nabywaniu różnego rodzaju umiejętności. Rytmika, sensoplastyka czy języki obce uczą dzieci poprzez formę zabawy. Taki aktywny sposób spędzania czasu działa pozytywnie na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawszy naszych podopiecznych. Zajęcia w grupie sprawiają, że dziecko uczy się komunikacji z innymi, potrafi odnaleźć się wśród swoich rówieśników i współdziałać pozbywając się leków i nieśmiałości. Właśnie na tego typu zajęciach rodzą się pierwsze talenty, rozwijają zainteresowania, które w późniejszym czasie przekształcają się w pasje i sposoby na twórcze spędzenie wolnego czasu.

    Opiekunowie w grupach żłobkowych powinni posiadać pewne cechy charakteru, które pomagają  w kontaktach z dziećmi. Niezastąpiona jest czułość i cierpliwość, ale każde kreatywność. Zatrudniamy młode i pełne energii osoby, które lubią swoją pracę i sprawia im ona przyjemność. Motywacją do ich działania jest wiara w to, że dzieci są naszą przyszłością, dlatego dają im szansę na  aktywny i wszechstronny rozwój.